053 - 43 11 291 volg ons op

BEL 053 - 43 11 291  

/ /

Duurzaamheid en veiligheid voor de bewoners van De Wellehof

Klik hier voor de publicatie

Wooncorporatie Viverion heeft schilder- en vastgoedonderhoud Gebr. van der Geest opdracht gegeven groot onderhoud uit te voeren aan 120 appartementen van verzorgingshuis De Wellehof in Rijssen. Momenteel zijn de werkzaamheden in volle gang.Op 3 september vond de kick-off plaats en voor het einde van dit jaar staat de oplevering gepland. “Zonder onvoorziene omstandigheden gaat dat zeker lukken” aldus Marcel ten Thije, technisch directeur van Gebr. van der Geest. De onderlinge samenwerking tussen de vaklieden verloopt prima en bovendien is de communicatie met de bewoners uitstekend. Dat zijn niet onbelangrijke aspecten bij een project als deze.”

Door: Jolanda Groothuis

José Ottenschot en Fred den Ouden zijn respectievelijk woonconsulent en projectleider binnen Viverion. Samen met Marcel ten Thije schuiven ze aan tafel om inhoudelijk op het groot onderhoud in te gaan. In 1995 werden de eerste 60 woningen van verzorgingshuis De Wellehof gebouwd. In 2000 kwamen daar nog eens 60 woningen bij. Inmiddels werd het volgens José Ottenschot tijd om het duurzaamheidsaspect van het complex onder de loep te nemen. “De onderhoudsmaatregelen die worden genomen maken dat het complex qua energielabel flink omhoog gaat. De totale kosten die gemoeid gaan met dit project zijn geraamd op twee miljoen euro. Maar daar staat tegenover dat deze zich binnen enkele jaren terugverdienen. Niet alleen qua energieverbruik gaan de bewoners er op vooruit. Tevens worden er in de woningen nieuwe keukens geplaatst.”

Vaste relatie

Begin dit jaar ging Viverion met Gebr. van der Geest in gesprek om de plannen in kaart te brengen. Het schilder- en vastgoedonderhoud bedrijf is een goede relatie van de woningcorporatie en voerde door de jaren diverse vastgoed- en bouwkundige onderhoudswerkzaamheden uit, waaronder al vele jaren het gevelonderhoud van de Wellehof. Marcel ten Thije: “We zijn een vooruitstrevend vastgoedonderhoudsbedrijf, bekend om onze innovatieve en resultaatgerichte aanpak. Niettemin was het niet geheel vanzelfsprekend dat wij deze opdracht gegund kregen. Uiteraard hebben we eerst een complete en transparante begroting gemaakt. Dit heeft geleid tot het feit dat Viverion ons gevraagd heeft om ook als hoofdaannemer op te treden. De werkzaamheden aan de dakbedekking, de PV-panelen, de LED verlichting, de vloerbedekking en de beglazing worden uitgevoerd door co-makers van Gebr. van der Geest. Daarnaast coördineren wij de vervanging van de keukens, de CV-ketels, de MV-boxen en de renovatie van de liften. Dat heeft er mede toe geleid dat we de totaal-opdracht van Viverion hebben gekregen. Het groot onderhoud vindt plaats in de woningen, in de algemene ruimten, in de kelders en aan de buitenbuitenschil van het gebouw en bijgebouwen.”

Werkzaamheden in de woning:

·       Vervangen van het keukenblok;

·       Vervangen van de kamerthermostaat;

·       Reinigen van de kanalen en vervangen van de mechanische ventilatie box met afzuigventielen.

·       Het aanbrengen van vlinderkleppen, brandwerende brievenbussen en het brandwerend afwerken van diverse doorvoeringen

“Voor ons is het belangrijk dat de bewoners geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Dit doen we door zoveel mogelijk zaken te combineren. De overlast kunnen we zo tot een minimum beperken,” licht Marcel ten Thije toe.

Werkzaamheden in de algemene ruimten en kelders:

·       Vervangen collectieve CV-ketels;

·       Vervangen vloerbedekking en schoonloopmatten in de centrale ruimten;

·       Aanbrengen brandwerende voorzieningen (meterkasten, kelders en gangen);

·       Vervangen verlichting door LED (inclusief de armaturen!);

·       Renovatie van de liftinstallaties.

Werkzaamheden buiten het gebouw:

·       Aanbrengen extra dakisolatie (Rc=6,0) en een nieuwe laag dakbedekking;

·       Schilderwerk van kozijnen, ramen, deuren en balkonhekken;

·       Aanbrengen zonnepanelen op de platte daken voor het stroomverbruik van de algemene ruimten;

·       Een deel van de vervuilde gevels worden gereinigd.

·       Plaatselijk aanbrengen van brandwerende iso-beglazing i.v.m. brandoverslag.

·       Het reinigen van de kunststof gevelbeplatingen etc. die niet geschilderd worden.

Projectleider Fred den Ouden legt uit: “Het mechanische ventilatiesysteem zorgt constant voor frisse lucht in de woning. De huidige box in de woningen wordt vervangen en de ventilatiekanalen worden schoongemaakt. Deze nieuwe box bevat een stille, energiezuinige motor die via een ventilatiekanaal automatisch lucht aanzuigt en naar buiten blaast. Het grote voordeel is dat de bewoners extra ventileren wanneer dit noodzakelijk is. Hiermee wordt een optimaal binnenklimaat gecreëerd met een zo efficiënt mogelijk energieverbruik.”

Verhogen brandveiligheid

Marcel ten Thije vult Fred den Ouden aan: “Bovendien treffen we maatregelen om de brandveiligheid te verhogen. Eén van de maatregelen is dat we de brievenbus in de voordeur vervangen door een brandwerend exemplaar Verder zijn de wanden en vloeren van de appartementen en meterkasten geïnspecteerd. Waar nodig worden de constructies en doorvoeren brandwerend gemaakt. De MV-afvoerleiding wordt bij de appartementen op de begane grond voorzien van een brandwerende vlinderklep. Tot slot worden plaatselijk de binnen-en buitenbeglazingen vervangen door brandwerende beglazingen.

Innofire Safety BV

Met name brandveiligheid is een specialiteit waarmee Gebr. van der Geest zich onderscheidt van andere vastgoed- en bouwkundige onderhoudsbedrijven. De expertise op dit gebied is verankerd in het bedrijf Innofire Safety B, waarvan Gebr. van der Geest mede-eigenaar is. Marcel ten Thije:Met deze dochteronderneming zijn wij specialist in het leveren van een totaalpakket aan advies en activiteiten voor het borgen van brandveiligheid. We werken meer risicogericht dan regelgericht. Doordat we doelmatig advies geven kunnen we een kostenefficiënte uitvoering realiseren. Met deze combi onderscheiden we ons van anderen in dit vakgebied.“

Terug

09-10-2018

Gebr. van der Geest is dé partner als het om vastgoedonderhoud gaat!

© 2016 Gebr. van der Geest