053 - 43 11 291 volg ons op

innovatie op

vele gebieden

/ /

High tech componenten en producten ontwikkelen uit natuurlijke basisgrondstoffen

Recent is het project Bio2HighTex gestart, waarbij Gebr. van der Geest één van de projectpartners is naast Twentse kennisinstellingen, open innovatiecentra en meerdere mkb-bedrijven. De naam van het project luidt ‘Bio2HighTex’, duidend op het gebruik van natuurlijke basisgrondstoffen om high tech componenten en producten te ontwikkelen. De inzet van hernieuwbare natuurlijke materialen en hergebruik van vezels, de vermindering van CO2 uitstoot en de focus op duurzame productie van innovatieve textielen maakt de projectnaam zeer passend bij dit project.

De doelstelling van het project is om vanuit een samenwerking tussen partners vanuit de keten, het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren. Het unieke aan dit Bio2HighTex project is dat de werelden van Agro en High Tech in dit project samenkomen en elkaar versterken resulterend in innovatieve producten en processen gericht op een duurzame toekomst. De herintroductie van natuurvezel als drager van nieuwe economische activiteiten in Oost-Nederland stoelt op een rijke cultuurhistorie en wordt door middel van dit triple-helix cluster duurzaam, meerjarig verankerd in diverse regionale bedrijvigheid. De marktvraag is leidend voor de ontwikkeling van producten en componenten op basis van natuurvezels (confectie, geotextielen, bouwmaterialen en sportsystemen) en enkel door de keten te betrekken bij deze ontwikkeling kunnen de juiste specificaties en markteisen worden bereikt. Hierdoor ontstaat de zo gewenste focus, kan massa worden gegenereerd hetgeen versneld leidt tot rendement in de vorm van omzet en werkgelegenheid.

In 1922 is Gebr. van der Geest opgericht als puur schildersbedrijf. Op basis van de toegenomen maatschappelijke belangstelling en politieke druk is het bedrijf al jaren een van de meest innoverende schildersbedrijven in Nederland. Zo waren zij ook betrokken bij het Pieken in de Delta project ‘Biobased Economy and Technology Oost-Nederland”(BETON) en vervulden daar een voortrekkersrol door de introductie van nieuwe technologieën en technische materialen, waardoor de biobased verf een prominentere plaats gaat innemen binnen de samenleving. De biobased verven zijn op basis van lijnzaadolie en middels dit project wenst van der Geest met ontwikkelonderzoek voor textielbehang haar productportfolio op basis van natuurlijke grondstoffen uit te breiden. Dit maakt dat de organisatie uitgebreide kennis heeft van de teelt tot de verwerking van vlas (olievlas) en deze kennis is een welkome aanvulling in het project.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

www.op-oost.eu

Partners

© 2016 Gebr. van der Geest